PETROGLIFO DOS LAGOS II

Proendos
Motivos: coviñas.
Andan as vacas por estas terras, o que permite o acceso doado a estas estacións.
Temos neste pequeno afloramento granítico tres coviñas en líña e outra coviña a dezasete cm de distancia. Divide a pedra o muro da finca.

Sem comentários: