PENA DO CABALO

Proendos
Motivos: coviñas, sucos, un posible cabalo dun só trazo.
Ó lado mesmo da chamada Calzada de Pedride, atópase esta pena, que ten como motivo destacable un posible cabalo moi idealizado.
De representar un cabalo, estaríamos ante un motivo máis propio das estacións da costa, onde cervos, xinetes, cacerías, armas, etc. colócannos nunha sociedade estruturada de xeito desigual. De todos os xeitos, este de Proendos, resulta demasiado abstracto para encadralo como aqueles a fins da Idade do Bronce. Son estes, de temática naturalista, os que lle dan personalidade ó grupo de insculturas ó ar libre galaicas fronte, como xa dixemos, ós moito máis extendidos e complexos de temática xeométrica, de forte carga simbólica e dificilísima interpretación.

Sem comentários: