PETROGLIFO DO BARCAL

Pinol
Motivos: coviñas e sucos.
Debémoslle a unha rapaza espilida de Sampil o seu achádego cando pastoreaba as ovellas da súa casa. Outra vez volve repetirse a historia, pois durante moitos séculos créuse que as insculturas eran cousas de pastores ociosos. Neste caso, a Saleta, estaba máis interesada nos libros que en facer fochacas. ¡Que sorte termos rapazas tan sensibles!
Dísenos na ficha de catalogación: “Afloramento granítico, lixeiramente destacado do terreo, cunha orientación E-O e caída cara o S.
No seu extremo E ten gravadas 37 coviñas de cinco cm, de diámetro de media, algunhas das cales, as inmediatas entre sí, estan unidas mediante sucos. A parte N da pedra está cuberta polo lameiro, polo que aínda podería presentar máis gravados”.

Sem comentários: