PETROGLIFO DO AGRO I

Pinol
Motivos: coviñas e sucos.
“Afloramento granítico lixeiramente destacado sobre o terreo, que cunha orientación visíbel N-S e sen apenas caída, ten gravadas unhas vinte coviñas, de entre cinco e tres cm de diámetro, espalladas por toda a pedra. A súa superficie está cuberta por abundante cascallo de extraccións, e parte da pedra está cuberta polo lameiro, polo que podería haber novos gravados”.

Sem comentários: