PETROGLIFO DA PENA DO XESTAL I

Proendos
Motivos: círculos, coviñas, sucos.

Sen dúbida, xunto co Xestal II a poucos metros deste, o máis coñecido de todos.

Ó seu carón temos escoitado todo tipo de teorías fundamentadas e fantasiosas.
A parte das coviñas, son os círculos o motivo máis numeroso e característico dos gravados rupestres e de distribución máis ampla dentro do grupo galaico.
Ten esta pedra, dividida en tres partes diferenciadas, ó menos seis motivos circulares, ademáis de coviñas e sucos.
Aquí están para os paisanos as pisadas feitas polo Cabalo de Santiago, ó saltar dende aquí a outra pedra do lugar das Tercias, hoxe perdida. Os círculos concéntricos, din uns, son símbolos universais con gran variedade de significados según o contexto. Sería precisamente no NO ibérico onde se darían as datacións máis antigas, polo que algúns pensan que se irradiaron dende aquí para o resto da franxa atlántica europea. Sitúanos na Idade do Bronce por analoxía con outros de Europa, pero carécese de evidencias suficientes para garantir unha cronoloxía realmente estable. Para algúns, serían representacións solares, do universo, da mutabilidade e rexeneración ó modo das fases da lúa; serían como portas que abren o mundo do alén.
Opinións se teñen verquido para todos os gustos; algúns, estes que lle dan ó maxín unha barbaridade, interpretan os gravados como unha forma de escritura de valor fonético de tipo indoeuropeo arcaico, e atribúen os motivos que chaman “anillos concéntricos máis copa e canle” ó esquema constructivo da Atlántida descrito por Platón. Para outros, amantes da ufoloxía ou, ó mellor, da bufoloxía, todos os petroglifos mundiais procederían dos superviventes de certas civilizacións desaparecidas como a Atlántida e, incluso, de contactos interplanetarios, mensaxes extraterrestres ós que tan só os druidas terían acceso.
Por último, engadiremos que baixo efecto de sustancias alucinóxenas, o chamán de cada comunidade –utilizando o termo en sentido amplo- tería unha visión parecida a estes motivos abstractos. Son os chamados fosfenos, producidos ademáis de por sustancias psicotrópicas, por unha simple presión nos ollos, fatiga, shokcs, doenzas, etc.

Sem comentários: