VÍAS DE COMUNICACIÓN

Estación de tren de Canaval.

As vías actuais de comunicación co exterior son, por estrada, a N-120, que enlaza Ponferrada e Ourense-Vigo, e as estradas comarcais que enlazan con Monforte, Pantón e Castro Caldelas; por ferrocarril, Sober é atravesado polo norte pola vía férrea entre Monforte e Ourense, contando cunha estación en Canaval e un apeadeiro en Areas, Rosende. 

Tradicionalmente, as vías de comunicación eran os camiños reais e as barcas e pontes: os ríos non separaban, como o fan agora por mor dos encoros, senón que as terras ribeirás eran unha unidade.

As escarpadas pendentes do Sil non foron impedimento para un intenso aproveitamento agrícola grazas aos socalcos que, dende época medieval, permitiron crear solo apto para o cultivo, orixinando unha característica paisaxe moi humanizada: a ribeira era un lugar onde os recursos existentes se aproveitaban ao máximo.