Comeza a tempada de horta 2015: domingo, 8 de marzo


A primeira xornada de traballo de 2015 será o domingo, 8 de marzo, pola tarde: ás 16:30 h na horta dos Navás.
 
Se queredes participar, aparecede.
 
Máis info en coladodovento@gmail.com
 
Imos celebrar o día internacional da muller traballadora creando horta, un traballo este, o de alimentar o mundo, que é fundamentalmente feminino.

Conferencia de Xurxo Ayán: "A Ribeira Sacra: unha paisaxe heroica, un patrimonio da(s) Comunidade(s)


A Asociación Cultural O Colado do Vento organiza en Monforte unha conferencia do arqueólogo Xurxo Ayán Vila titulada “A Ribeira Sacra: unha paisaxe heroica, un patrimonio da(s) Comunidades(s).”

A petición da charla por parte da Asociación sae dunha xuntanza na que se tratou sobre o proceso da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, valorando que existe falta de información e que sería interesante abrir debates sobre o patrimonio e a historia da comarca de Lemos, pensando para isto en Xurxo Ayán, por achar moi interesantes as opinións que este arqueólogo lemavo aportara sobre a cuestión da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.

Xurxo M. Ayán é investigador postdoutoral contratado no Grupo de Investigación en Patrimonio Construído da Universidade do País Basco, onde desenvolve os proxectos “Arqueoloxía da guerra civil e socialización do Patrimonio en Euskadi” e “Arqueoloxía postcolonial en España”. Ten dirixido intervencións arqueolóxicas en escenarios da guerra civil (Belchite, Guadalaxara, batalla do Ebro, Fronte Norte) e da represión, coma o campo de concentración franquista de Castuera (Badaxoz). En Galicia desenvolveu traballos de investigación arqueolóxica sobre a guerrilla antifranquista e maila explotación nazi-franquista do wolfram.

A charla será o venres 27 de febreiro de 2015 no Centro do Viño da Ribeira Sacra, en Monforte.

Plan de actividades: 1º semestre 2015


DATA
ACTIVIDADE
OBSERVACIÓNS
Venres, 27 de febreiro. CONFERENCIA DE XURXO AYÁN: A Ribeira Sacra: unha paisaxe heroica, un patrimonio da(s) Comunidade(s). Centro do Viño da Ribeira Sacra.
Monforte.
20 horas.
Entrada libre.
Domingo, 22 de marzo. Visita ao Ecomuseo de Arxeriz (O Saviñao). Pendente de reserva.
Actividade a realizar pola mañá.
Cada persoa que asista deberá aboar 1 €.
É preciso anotarse antes do 10 de marzo en:
coladodovento@gmail.com
Domingo, 12 de abril. PARROQUIA DE BARANTES (Sober).
Ruta de sendeirismo poético-natural.
Anunciarase con tempo o itinerario e as características da xornada.
Non é preciso anotarse para a ruta; para xantar si, antes do 10 de abril en:
coladodovento@gmail.com
Nova data: sábado, 9 de maio. RUTA DE SENDEIRISMO.
Tramo da travesía Doade-Augas Mestas.
http://coladodovento.blogspot.com.es/2012/12/imaxe-da-ruta-en-outono-foto-alejandro.html
Será unha ruta de tarde.
Anunciarase con tempo o itinerario e as características da xornada.
Quedarase en coches particulares.
Haberá un pinchiño ao final.
Será gratis para persoas socias. As persoas non socias aboarán 5 €.
Pendente de data. VISITA AO ROMÁNICO DE CARBALLEDO Será unha ruta de tarde.
Anunciarase con tempo o itinerario e as características da xornada.
Quedarase nun punto a unha hora, sen necesidade de anotación previa.
En coches particulares.
Domingo, 31 de maio. XORNADA EN ENTRIMO (Ourense) Anunciarase con tempo o itinerario e as características da xornada.
Disporase de autobús.
Cada persoa ocuparase da súa comida.
É preciso anotarse antes do 25 de maio en:
coladodovento@gmail.com
Domingo, 21 de xuño. QUEDADA PARA FOTOGRAFÍA DO PATRIMONIO (Sober) Quedaremos para visitar elementos patrimoniais de Sober para fotografialos e verquer fotos e observacións en http://patrimoniogalego.net/
Non é preciso anotarse; anunciarase hora de quedada.
Domingo, 19 de xullo. RUTA POLO MORRAZO Iremos en bus.
Andaina e tempo para praia.
Xantaremos na praia, levando cada quen a súa comida.
Domingo, 1 de agosto. IX XORNADA Á LUZ LA LÚA Será no entorno de Cadeiras.

Para calquera dúbida: coladodovento@gmail.comNova directiva e plan de traballo para 2015-2016


O 31 de xaneiro de 2015 tivemos a Asemblea Xeral anual do Colado do Vento, na que se diu conta do traballo destes dous anos 2014 e 2015, valorándoo moi positivamente e analizando as cuestións que se poden mellorar.

Entre estas, acordamos:

- Facer unha mellor planificación das actividades, como mínimo de xeito trimestral, de forma que cada persoa socia teña un calendario das actividades. Intentarase facer un planning semestral de actividades.

- Mellorar a presenza na rede cunha páxina web ben deseñada, de fácil acceso e onde verquer a gran cantidade de contidos dos que dispón a asociación.

Tamén se presentou un balance das contas da asociación, que neste momento conta con 62 persoas asociadas.
O exercicio foi rematado con superávit.

Procedeuse a renovar a Xunta Directiva, conforme ao mandado dos Estatutos, pero mantendo, coma sempre, o espíritu colaborativo polo cal existe unha equipa de persoas que colabora en distintas cuestións, exercendo a directiva simplemente a función de coordinación.

Para 2015-2016, a Xunta Directiva do Colado do Vento estará conformada por:

- Presidenta - Paula Vázquez Verao
- Vicepresidente - José María Lago Bornstein
- Secretaria - Julia Fernández Garza
- Tesoureira - Teresa Grau
- Vocais - Rosana Prieto, Ramón Sandoval, Javier Vivirido

A composición da Xunta Directiva e o plan de traballo para 2015-2016 foi votado por unanimidade.
Avanzamos as liñas mestras de traballo para estes dous anos, incluíndo algunhas propostas concretas, que se poden consultar aquí

A Asociación debe facerse consciente de que habitamos unha comarca envellecida e cunha gran crise demográfica. Sen xente non hai cultura nin posibilidades de vivir o patrimonio, polo cal centraremos tamén os nosos esforzos en traballar sobre alternativas de vida e traballo no rural, concienciación sobre os problemas sociais da zona e relación co resto de asociacións da comarca.


Plan de traballo 2015-2016


Asociación Cultural, que está radicada nun tempo e nun lugar, a Terra de Lemos, cuns problemas sociais aos que non é allea.

Somos sociedade que queremos un patrimonio para vivilo. Porque nós sabemos da función social, cultural, económica e de dignidade colectiva que pode desempeñar o noso Patrimonio.

Cómpre entender a riqueza patrimonial coma un valor social, coma un legado do que responsabilizarse e que pode xerar identificación da comunidade que perciba estes bens como valores comúns e para o común.

LIÑAS DE ACTUACIÓN 2015-2016

- GRANDES XORNADAS
Citas puntuais ao longo do ano, completas, con variedade de aspectos. Programadas con antelación.
- A pegada de Roma: xornada para interpretativa sobre a minaría romana en Quiroga e no Courel.
- Itinerario interpretativo polas minas de Freixo.
- Pensar en deseñar algún tipo de roteiro polo Monforte de “Lois Pereiro”.
- IX Encontro á luz da lúa.
- Visita á zona de Lobios-Entrimo.
- Ruta das antigas cererías no Paraño.

- RUTAS DE SENDEIRISMO
- Roteiro pola Teixeira.
- Ruta pola península do Morrazo.
- Preparación dunha ruta por Sober para Vía Auria.
- Coñecer elementos naturais interesantes ou en perigo.

- AS PARROQUIAS
- Un día en Gundivós, con visita ao castro.
- Unha visita a Pinol.
- Xornada poética en Barantes.

- LIMPEZA E REIVINDICACIÓN DE PATRIMONIO ESTRAGADO “turismo rural con fouce”
- Cividade.
- Reivindicación da restauración das pinturas de Pinol (coa visita a Pinol).

- PATRIMONIO INMATERIAL
- Recollida de microtoponimia: Barantes...
- Recollida de memoria oral diversa.

- SAÍDAS PERIÓDICAS A COÑECER O PATRIMONIO DA ZONA
Quedadas para visitas a lugares próximos, en coches particulares, co fin de coñecer elementos do noso Patrimonio máis achegado. Quedadas informais.
- Museo do Ferrocarril e patrimonio ferroviario de Monforte.
- Visita a ríos e regatos da comarca.
- Mosteiro de Oseira e zona.
- Monforte básico: Torre da Homenaxe, casco histórico, Clarisas, Nosa Señora da Antiga...
- O Courel.
- Catedral de Ourense.
- Románico de Carballedo e Taboada.
- Mazo de Penacoba.
- San Paio da Abeleda.
- Ruta ferroviaria entre Canaval-San Pedro e camiñata a Pombeiro-Santo Estevo.
- Torbeo.
- Montederramo.
- Ecomuseo Arxeriz.

- HORTA
Mantemento do traballo na horta de boas prácticas e da súa labor de concienciación.

- OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA NO RURAL E SOLIDARIEDADE
Colaborar e aportar no deseño de oportunidades de traballo e vida na zona.
- Concienciar sobre o alugueiro de casas e boas prácticas de rehabilitación.
- Saberes e oficios tradicionais que poden ser oportunidade de emprego: xornada do xabón...
- Colaborar con recollidas de alimentos e necesidades básicas.

- RELACIÓN CON OUTROS COLECTIVOS E ASOCIACIÓNS
- Xuntanza coas asociacións de defensa do Patrimonio da comarca e estabelecemento dunha colaboración.
- Coordinación das asociacións galegas do Patrimonio.
- Realizar xornadas con outros colectivos.

- CONFERENCIAS
- Sobre a emigración galega en América.
- Continuar o ciclo “Falamos de”: charla sobre a industria farmacéutica...
- Proxección “A volta dos 9”.
- Presentacións noutros lugares do traballo sobre o viño.
- Sobre a crise demográfica do interior galego.
- Traballo sobre os cruceiros.

- COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN
- Impulsar o espazo web sobre o Románico de Lemos.
- Páxina web que concentre todos os contidos do Colado do Vento.
- Aprendermos a catalogar elementos cunha cámara-teléfono que os sitúe nas coordenadas gps.
- Contribuír no catálogo colaborativo Patrimonio.net