PETROGLIFO DE FROXÁN

Proendos
Motivos: círculos concéntricos, coviña central.
Na parede dunha casa de Froxán atópanse estas insculturas formadas por varios motivos con círculos concéntricos. O máis grande ben definido e dous máis pequenos moi erosionados.
O desgaste do tempo é o que lle confire ós petroglifos a configuración en U aberta.
Nada se sabe da ubicación orixinal da pedra, probablemente nun lugar próximo.

Sem comentários: