Plan de traballo 2015-2016


Asociación Cultural, que está radicada nun tempo e nun lugar, a Terra de Lemos, cuns problemas sociais aos que non é allea.

Somos sociedade que queremos un patrimonio para vivilo. Porque nós sabemos da función social, cultural, económica e de dignidade colectiva que pode desempeñar o noso Patrimonio.

Cómpre entender a riqueza patrimonial coma un valor social, coma un legado do que responsabilizarse e que pode xerar identificación da comunidade que perciba estes bens como valores comúns e para o común.

LIÑAS DE ACTUACIÓN 2015-2016

- GRANDES XORNADAS
Citas puntuais ao longo do ano, completas, con variedade de aspectos. Programadas con antelación.
- A pegada de Roma: xornada para interpretativa sobre a minaría romana en Quiroga e no Courel.
- Itinerario interpretativo polas minas de Freixo.
- Pensar en deseñar algún tipo de roteiro polo Monforte de “Lois Pereiro”.
- IX Encontro á luz da lúa.
- Visita á zona de Lobios-Entrimo.
- Ruta das antigas cererías no Paraño.

- RUTAS DE SENDEIRISMO
- Roteiro pola Teixeira.
- Ruta pola península do Morrazo.
- Preparación dunha ruta por Sober para Vía Auria.
- Coñecer elementos naturais interesantes ou en perigo.

- AS PARROQUIAS
- Un día en Gundivós, con visita ao castro.
- Unha visita a Pinol.
- Xornada poética en Barantes.

- LIMPEZA E REIVINDICACIÓN DE PATRIMONIO ESTRAGADO “turismo rural con fouce”
- Cividade.
- Reivindicación da restauración das pinturas de Pinol (coa visita a Pinol).

- PATRIMONIO INMATERIAL
- Recollida de microtoponimia: Barantes...
- Recollida de memoria oral diversa.

- SAÍDAS PERIÓDICAS A COÑECER O PATRIMONIO DA ZONA
Quedadas para visitas a lugares próximos, en coches particulares, co fin de coñecer elementos do noso Patrimonio máis achegado. Quedadas informais.
- Museo do Ferrocarril e patrimonio ferroviario de Monforte.
- Visita a ríos e regatos da comarca.
- Mosteiro de Oseira e zona.
- Monforte básico: Torre da Homenaxe, casco histórico, Clarisas, Nosa Señora da Antiga...
- O Courel.
- Catedral de Ourense.
- Románico de Carballedo e Taboada.
- Mazo de Penacoba.
- San Paio da Abeleda.
- Ruta ferroviaria entre Canaval-San Pedro e camiñata a Pombeiro-Santo Estevo.
- Torbeo.
- Montederramo.
- Ecomuseo Arxeriz.

- HORTA
Mantemento do traballo na horta de boas prácticas e da súa labor de concienciación.

- OPORTUNIDADES DE VIDA DIGNA NO RURAL E SOLIDARIEDADE
Colaborar e aportar no deseño de oportunidades de traballo e vida na zona.
- Concienciar sobre o alugueiro de casas e boas prácticas de rehabilitación.
- Saberes e oficios tradicionais que poden ser oportunidade de emprego: xornada do xabón...
- Colaborar con recollidas de alimentos e necesidades básicas.

- RELACIÓN CON OUTROS COLECTIVOS E ASOCIACIÓNS
- Xuntanza coas asociacións de defensa do Patrimonio da comarca e estabelecemento dunha colaboración.
- Coordinación das asociacións galegas do Patrimonio.
- Realizar xornadas con outros colectivos.

- CONFERENCIAS
- Sobre a emigración galega en América.
- Continuar o ciclo “Falamos de”: charla sobre a industria farmacéutica...
- Proxección “A volta dos 9”.
- Presentacións noutros lugares do traballo sobre o viño.
- Sobre a crise demográfica do interior galego.
- Traballo sobre os cruceiros.

- COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN
- Impulsar o espazo web sobre o Románico de Lemos.
- Páxina web que concentre todos os contidos do Colado do Vento.
- Aprendermos a catalogar elementos cunha cámara-teléfono que os sitúe nas coordenadas gps.
- Contribuír no catálogo colaborativo Patrimonio.net


Sem comentários: