Nova directiva e plan de traballo para 2015-2016


O 31 de xaneiro de 2015 tivemos a Asemblea Xeral anual do Colado do Vento, na que se diu conta do traballo destes dous anos 2014 e 2015, valorándoo moi positivamente e analizando as cuestións que se poden mellorar.

Entre estas, acordamos:

- Facer unha mellor planificación das actividades, como mínimo de xeito trimestral, de forma que cada persoa socia teña un calendario das actividades. Intentarase facer un planning semestral de actividades.

- Mellorar a presenza na rede cunha páxina web ben deseñada, de fácil acceso e onde verquer a gran cantidade de contidos dos que dispón a asociación.

Tamén se presentou un balance das contas da asociación, que neste momento conta con 62 persoas asociadas.
O exercicio foi rematado con superávit.

Procedeuse a renovar a Xunta Directiva, conforme ao mandado dos Estatutos, pero mantendo, coma sempre, o espíritu colaborativo polo cal existe unha equipa de persoas que colabora en distintas cuestións, exercendo a directiva simplemente a función de coordinación.

Para 2015-2016, a Xunta Directiva do Colado do Vento estará conformada por:

- Presidenta - Paula Vázquez Verao
- Vicepresidente - José María Lago Bornstein
- Secretaria - Julia Fernández Garza
- Tesoureira - Teresa Grau
- Vocais - Rosana Prieto, Ramón Sandoval, Javier Vivirido

A composición da Xunta Directiva e o plan de traballo para 2015-2016 foi votado por unanimidade.
Avanzamos as liñas mestras de traballo para estes dous anos, incluíndo algunhas propostas concretas, que se poden consultar aquí

A Asociación debe facerse consciente de que habitamos unha comarca envellecida e cunha gran crise demográfica. Sen xente non hai cultura nin posibilidades de vivir o patrimonio, polo cal centraremos tamén os nosos esforzos en traballar sobre alternativas de vida e traballo no rural, concienciación sobre os problemas sociais da zona e relación co resto de asociacións da comarca.


Sem comentários: