MEDIEVAL

Necrópole medieval
É de novo Vázquez Seijas quen aporta datos sobre ela, mencionando o seu descubrimento no transcurso duns sondeos realizados por el mesmo e outros colaboradores. Se ben non aporta adscrición cultural, supóñense medievais, cando menos algunhas delas (outras, segundo as descricións facilitadas, ben poderían pertencer aínda á época romana, aínda que xa tardía).
Estes achádeos foron realizados nunha finca contigua á igrexa e á rectoral de Proendos.

Dirección: Juan Carlos López García
Memoria: “Prospección Intensiva
para a delimitación de Proendos”

PRESBITERIO ROMÁNICO DA IGREXA DE PROENDOS


* Románico: A expresión foi proposta en 1818 polo arqueólogo normando D. Gelville intentando resaltar a conexión de dito arte coa tradición romana. Recolle a tradición das culturas coas que está en contacto, substitúe as cubertas de madeiras por bóvedas ó estilo romano, reforza os muros laterais, e utiliza o arco de medio punto, dando lugar a unha renovación cultural e estética.
Angel del Castillo sitúa a súa construcción na primeira metade do S. XII, recordándolle a rusticidade constitutiva a época visigótica.
O período do románico foi a gran época do Reino de Galicia: as cantigas, o poder político dos nosos reis, o Camiño de Santiago como vieiro cultural de Europa, o emprego da nosa lingua en tódolos ámbitos da vida, os monumentos... son o reflexo dun pais normalizado.
O románico tende a encher os espacios baleiros (“horror vacui”) con escenas recollidas do mundo natural (plantas, animais), con paisaxes bíblicos nunha clara intención didáctica e con motivos recollidos das tradicións dos lugares nos que se asenta de resonancia castrexa ou hispano-visigóticas: trenzados, cesterías etc.
* Pinturas ó fresco: Chamadas así porque o artista ten que traballar sobre un revocado húmido, sobre o que non poderá borrar nin corrixir. As cores diluíanse en auga de cal. Son moi fráxiles e sensibles á humidade que as fai saltar.
Apareceron en Proendos en 1977 cando o párroco D. Manuel Montes lles quitou a capa de cal que as recubría.
Dátanse no fin do S. XV ou comezos do XVI. A súa autoría é descoñecida.

Sem comentários: