Un bifaz en Lobios e unha lasca en Proendos? Novos achádegos paleolíticos en Sober

Bifaz do Monte de Lobios.
Este ano 2015, atopáronse en Sober dous novos achádegos que, moi probablemente, pertencen ao Paleolítico: un bifaz e unha lasca, útiles de cuarcita.

Ambos obxectos estarían datados no Paleolítico Inferior, pertencendo ao conxunto de industrias achelenses do Pleistoceno Medio, ou Modo 2, (620.000 - 300.000 anos antes do presente), elaboradas polas comunidades de Homo Heidelberguensis.

Bifaz do Monte de Lobios.

O bifaz apareceu en novembro no Monte de Lobios, atopado por Paula Vázquez Verao nun camiño. 

Bifaz do Monte de Lobios.

A lasca foi atopada en Froxán, Proendos, polo Manolo do Cápito de Sante.

Lasca de Froxán.

Lasca de Froxán.
Estas pezas, que temos O Colado do Vento, poñémolas a disposición das persoas investigadoras para que as poidan estudar, pero lamentamos non poder doalas a un museo inexistente que debería haber en Monforte. Dende o ano 2006, o val de Lemos é un lugar privilexiado para o estudo sistemático do Paleolítico galego, mais non se conta cun espazo en Monforte onde poder amosar os múltiples achádegos nin explicar a súa interpretación.


* A nova no xornal La Voz de Galicia, con palabras de Arturo de Lombera: aquí.

* Outros achádegos paleolíticos en Sober: aquí.

Sem comentários: