VIII xornada da horta 2014


Este sábado, 7 de xuño, é día de raíz, polo que probaremos a plantar cenouras, colombros e brócoli.
Regaremos as plantas e faremos reparto de responsabilidades.
Tamén planificaremos dúas visitas a hortas ecolóxicas.
Vémonos ás 18 h en Arxemil!

Sem comentários: