Mostra de tradición oral de Sober: presentación de Un pouquiño de Tradición Oral III.

Presentamos na Biblioteca Pública de Sober, o 20 de febreiro de 2013, o terceiro volume recopilatoria da tradición oral das nosas parroquias. Foi unha tarde agradable de mostra da memoria oral das nosas xentes, vivindo o patrimonio.
Fotos e vídeos coas cantigas interpretadas.

 * Copla de cego: En la provincia de Asturias.

Sem comentários: