BIBLIOTECA "O COLADO DO VENTO"


Nesta sección podes consultar os títulos dispoñíbeis, para asociados/as e colaboradores, na Biblioteca do Colado do Vento, constituída por doazóns da Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo e de particulares. Irase ampliando aos poucos. Para solicitar o préstamo dalgún título, ponte en contacto co Colado do Vento, no mail coladodovento@gmail.com. Tamén dispoñemos aquí os enlaces a artigos de interese sobre a comarca accesíbeis en Rede.

A

- ÁLVAREZ LEBREDO, CARLOS. Música e Sociedade en Ribadeo (1900 - 2000). Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, 2007.

B

- BAUTISTA VARELA DE VEGA, JUAN e FERNÁNDEZ, RUTH. Historia do Orferón Lucense. Orfeón Lucense, 2008.

C

- CUBA, XOÁN R., REIGOSA, ANTONIO e MIRANDA, XOSÉ. Diccionario dos seres míticos galegos. Xerais, 2006.

D

E

F

- FÁBREGAS VALCARCE, R et ALII. "Novos achádegos paleolíticos no interior de Galicia. A depresión de Monforte de Lemos e as súas industrias líticas". En: Gallaecia. nº 26.

G

- GOLPE VARELA, MARÍA. Viveiro en Cuba. Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, 2010.

- GONZÁLEZ RADÍO, VICENTE. Comunicación e Interpretación de la Vida en el Refranero. Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, 2007.

H

I

L

- LEIRACHÁ GUTIÉRREZ, ENRIQUE. Riscos de toxicidade na actividade cerámica (como evitalos). INLUDES.

- LÓPEZ GONZÁLEZ, ROSA MARÍA. Juan Tizón Herreros. El pensamiento hecho palabra. Fundación Luis Tilve, 2010.

M

N

Ñ

O

P

- PEREIRO, XOSÉ MANUEL e LOBATO, XURXO. Monforte de Lemos. Soñando o futuro. Concello de Monforte de Lemos, 2010.

Q

R

- RÍO CONDE, ELISA. Textos metaliterarios nas letras galegas no período 1920 - 1950. Deputación Provincial de Lugo. Área de Cultura, 2011. [CD]

- ROMERO BUJÁN, Mª INMACULADA e AMIGO VÁZQUEZ, JAVIER. Catálogo da flora vascular da Terra de Lemos (Lugo). Deputación Provincial de Lugo. Área de Cultura, 2010. [CD]


- RUEDA, CARLOS. Camiños do Courel.

S

- Sor María de la Concepción de San Francisco. Memoria sobre la vida de la fundadora del convento de Franciscanas Descalzas de la ciudad de Monforte y monja del mismo. Edición a cargo da asociación Amigos Patrimonio de Lemos, 2005.

- SOUTO BLANCO, Mª JESÚS. "Una "revuelta de hambre" en la Galicia del primer franquismo: O Saviñao". En: Pasado y Memoria. nº 2, 2003. Aquí.
T

U

V

- VÁZQUEZ GARCÍA, RODRIGO. A tradición oral na comarca da Ulloa. Unha aproximación descritiva e analítica dende a experiencia docente. Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, 2010.

- VIDAL CAEIRO, LORENA. Arqueología de Santa Eulalia de Bóveda. SANTOS IGLESIAS, ANASTASIO. Los señores de la Tierra de Parga. Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, 2006.

- VIGO FERNÁNDEZ, PATRICIA. A ditadura de Primo de Rivera en Lugo (1923 - 1930). ¿Continuidade ou cambio? Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, 2010.

- VVAA. Boletín do Museo Provincial de Lugo, nº 9. Deputación Provincial de Lugo, 1999, 2000.
Pódese consultar on-line, aquí.

- VVAA. Canto de Permanencia (vídeo). ASPG, 2010.

- VVAA. Entroido Ribeirao (vídeo). Asociación de Amigos do Entroido Ribeirao.

- VVAA. Territorio Lor. Plan Caurel. ADR Río Lor, 2008.

- VVAA. O claustro franciscano do Museo Provincial de Lugo. Área de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, 2011.

X

Z

Sem comentários: