OS CINCO PALITROQUES

"Viñeron de Monforte atacar a casa de Vilastrille, e os irmaos da casa, con palitroques, defendérona e venceron.
O rei concedeulle o escudo. O escudo é un mérito, significa cartos; a min contoumo o Clavelito de Sober.
Esa era casa de soga e cuchillo, cando o palacio era palacio. E era onde xuzgaban, por eso ten a soga e o cuchillo.
E despois os cinco palitroques díronllos por unha revolución que houbo. Os cinco fillos da casa bacotearon con palitroques a todos cantos viñan, e entonces regaloulles o rei ise escudo dos cinco palitroques cos que ganaron na loita ós outros que viñan con espadas".
- Recollida de:
Alfonso do Ferreiro de Francos --- Proendos --- 22-II-2000.

Sem comentários: